Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Optimera din hemsida för sökmotorer med sökmotoroptimering

en artikel av Martin S., publicerad den 16 juni 2005
93 % av alla som använder Internet hittar information via en sökmotor. 57 % av Internetanvändarna söker efter information dagligen och 75 % av dem som söker går aldrig vidare till sidan två i sökresultaten. Källa: Search engine facts.
Med dessa fakta i bagaget kan man förstå att sökmotoroptimering, eller SEO som det förkortas (Search Engine Optimization), är ett ämne som berör många. Att hamna på förstasidan i sökresultaten kan vara nyckeln till framgång. I denna artikel förklarar jag vad som behövs för att optimera din sajt för sökmotorer och hur man hamnar högre upp i sökresultaten.

Varför besökare från sökmotorer?


Man kanske kan fråga sig varför man vill ha besökare från sökmotorer, men det finns en enkel anledning: någon som använder en sökmotor söker efter något specifikt – sökningen är riktad. Om din sajt kommer upp i sökresultatet så har den troligtvis det användaren vill ha.

Bland det första som nya Internetanvändare lär sig är att använda sökmotorer för att hitta information. Att sökmotorer sedan är det mest vedertagna sättet att hitta information på gör ju inte saken sämre. Därför vill man ha besökare från sökmotorer.

Skriv bra innehåll och uppdatera regelbundet


Det är innehållet på din sajt som ger nyckeln till framgång hos sökmotorerna. Content is king är en bra grundregel. Bra innehåll kommer att generera besökare som troligtvis kommer tillbaka och har du dessutom mycket av bra innehåll ökar detta antalet besökare. Dessutom är det stor chans att andra sajter börjar länka till dig, vilket till exempel Google drar fördel av via PageRank. Ju fler som länkar till dig desto bättre.

Något annat att tänka på är att man bör uppdatera sin sajt regelbundet, gärna ofta. Sökmotorerna har robotar som söker genom webben efter information att indexera och dessa robotar återkommer oftare om de upptäcker att du uppdaterar ofta.
I slutet på varje månad sker en stor uppdatering av Googles sökindex. Google dance som den kallas är en period på flera dagar då Google gör en djupare indexering av din sajt, räknar ut din sajts PageRank och hur många som länkar till dig. Du kan själv påverka resultaten av Google dance eftersom dess resultat är dynamiskt till dess att själva indexeringsperioden upphör.

Att använda språket rätt är även det viktigt. Stava rätt och variera texten – försök att få med läsaren genom att vara lite personlig! Detta har Peter Dahlgren på Backend Media skrivit om i artikeln Så får du texter lästa. Läs och begrunda.

Domänen och sökmotorvänliga URL:er


Domännamnet spelar stor roll för din sökmotorpositionering – det är det första en sökrobot ser! Att ha ett domännamn som är nära besläktat med det innehåll som finns på sajten är ett stort steg i rätt riktning när det gäller sökmotoroptimering. Det säger sig nästan själv att www.csszengarden.com är en bra adress till en sajt som huvudsakligen riktar sig in på att visa designer baserade på olika CSS-filer.

Att använda sig av dynamiska URL:er för att generera innehåll från exempelvis en databas är ofta inte att rekommendera. Sökmotorer har problem med detta och även Google begränsar sin indexering av sidor som använder dynamiska URL:er. Med dynamiska URL:er menas en adress liknande denna; http://www.domän.com/default.aspx?section=articles&articleid=97.
En "vänligare" version av adressen ovan skulle i stället kunna vara denna; http://www.domän.com/articles/97. Tricket är alltså att få det att se ut som att en adress pekar mot en katalog på servern, fast den egentligen inte gör det.

Om man ändå nyttjar dynamiska URL:er kan det vara på sin plats att ge ett tips – nämligen att skriva & som & i adressen. Annars finns en risk att sökrobotarna tolkar adressen fel och slutar att läsa den, så att adressen helt enkelt förstörs!

Det finns ett flertal metoder att komma tillrätta med detta med, varav mod_rewrite() är den mest använda för PHP (läs artiklarna Search Engine-Friendly URLs och mod_rewrite: A Beginner's Guide to URL Rewriting på sitepoint) och för ASP.NET är en bra metod den Scott Mitchell beskriver på MSDN: URL rewriting in ASP.NET.

Läs själv vad Google skriver om dynamiska URL:er (2:a punkten i andra stycket): My webpages have never been included in the Google index.

Titeln på sidan det första elementet som syns


Det du skriver i title-elementet är otroligt viktigt – efter domännamn är det först och främst här sökrobotar letar på din sida, eftersom title-elementet är det första beskrivande elementet på en sida (och förhoppningsvis också beskriver det sidan innehåller). Det är här du framför allt ska se till att placera nyckelord. Har du skrivit en artikel om sökmotoroptimering så är ordet "sökmotoroptimering" ett nyckelord och ett sådant du ska ha i <title>.

Att skriva rätt titel på sidan kan vara svårt. Många skriver först företagsnamnet eller adressen till sajten i title-elementet och sedan en rubrik för innehållet på sidan, exempelvis så här:

<title>Dileno.com - Bättre placering i sökmotorer med sökmotoroptimering</title>
Det är bra, men det kan bli bättre:

<title>Bättre placering i sökmotorer med sökmotoroptimering | Dileno.com</title>
Du bör ha som tumregel att det första i sidans titel ska vara det sidan handlar om, sedan namnet på ditt företag eller din sajt. Trots allt är det sidan handlar om mer beskrivande som titel, eller hur?

Använd nyckelord i sidans titel, rubriker och länkar


Nyckelord är något som sökrobotar uppskattar. Sökrobotarna letar efter nyckelord främst i <title> och <h1>-<h6>-taggarna, men även i adressen till sidan (domänen och sökvägen). Här vill jag poängtera att det är av största vikt att du skriver bra rubriker med bra nyckelord, och dessutom repeterar dem – dock inte i alltför stor omfattning så att det du skriver blir ovarierat.

Att hitta bra nyckelord kan vara svårt. Har du skrivit en artikel om hundar i allmänhet och hundrasen labrador i synnerhet så kanske du inte bör skriva enbart hundar i rubriken, utan mer specifikt skriva vad artikeln faktiskt innehåller. Söker man på "hundar" på Google får man upp över 600 000 träffar i Google. Söker man på "labrador" får man upp strax över 30 000 i stället.

Google AdWords: Keyword Tool är en funktion där man kan skriva in några förslag på nyckelord och sedan få fler liknande alternativ. Kan komma till pass ibland.

Här är två artiklar till med tips om hur du hittar bra nyckelord till ditt innehåll:

Använd <h1>-<h6> för rubriker!


Tätt efter title-elementet tittar sökrobotar på det som står i h1-h6-elementen. <h1> är huvudrubriken och <h2>-<h6> underrubriker i nedstigande rang. <h1>-taggen bör beskriva sidans innehåll på samma sätt som det som står i <title>.

Att sökrobotar rankar rubriknivåerna olika, där <h1> är rankad högst och <h6> rankad lägst, betyder dock inte att du ska ha alla dina rubriker i <h1>-taggar – du får själv göra en bedömning av vilka rubriker på sidan som är viktigare och vilka som är mindre viktigare – och på så sätt fördela dem över <h1> till <h6>.

Du bör också enbart ha en <h1>-rubrik på en sida, men så många <h2>-<h6>-rubriker du behöver – detta för att öka betydelsen av <h1>-rubriken och på så sätt få sökrobotar att förstå att "det som står i denna <h1>-rubrik är vad denna sida innehåller".

Exempel på hur man bör använda rubriker och underrubriker:

<h1>Huvudrubrik</h1>
<h2>Underrubrik 1</h2>
<h3>Underrubrik 2</h3>

Att skriva bra länkbeskrivningar


Du bör även använda dig av nyckelord i dina länkar, såväl interna som externa. Har du skrivit en artikel om sökmotoroptimering och ska länka till den någonstans så är exempel 1 nedan ett exempel på hur du bör länka och exempel två ett exempel på hur du inte bör länka:

Exempel 1, hur man bör länka:

Läs artikeln här: <a href="default.aspx?CatId=4&ArtId=45" title="Bättre placering i sökmotorer med sökmotoroptimering">Bättre placering i sökmotorer med sökmotoroptimering</a>
Exempel 2, hur man ej bör länka:

Du kan läsa artikeln <a href="default.aspx?CatId=4&ArtId=45">här</a>
I exempel 1 har vi till exempel nyckelorden "bättre placering", "sökmotorer" och "sökmotoroptimering" som länktext, medan vi i exempel 2 har "här" som länktext, vilket inte är speciellt beskrivande – så tänk på hur du beskriver dina länkar och använd title-attributet för att (ofta mer omfattande) beskriva vad länken faktiskt leder till för innehåll – precis som jag gjorde i exempel 1. Kort och gott – beskriv dina länkar (och rubriker) bra så ska du se att det ger resultat.

Återigen har Peter Dahlgren på Backend Media skrivit en artikel om detta: Redaktionen.se har ingen koll på nätet.

Förutom rubriker och länkar rankas även dessa kriterier högt av sökrobotar:
  • Första ordet i ett stycke
  • Början på en mening
  • Fetstil eller kursiverad text
  • alt- och title-attributet

Speciellt fet eller kursiverad text är bra – du talar om för besökare att "här är något extra viktigt" och det tror sökrobotar också. strong-elementet är det som är korrekt att använda för viktig text, enligt W3C. Så här:

Detta är ett <strong>viktigt</strong> ord.

Att använda bilder som rubriker


Du kanske har hört att det är dåligt att använda bilder som rubriker, främst för att sökmotorer inte kan läsa innehållet i bilderna. Dock fungerar det alldeles utmärkt, om man skriver text och använder bild som rubrik samtidigt (och gör avkall på att det inte fungerar om en användare har bilder avslagna men CSS aktiverat i webbläsaren). Det finns ett antal utvecklade metoder för detta och jag skrev om dem i denna artikel: Att använda bilder som rubriker

Kort och gott går de flesta av dessa metoder ut på att använda en bakgrundsbild som rubrik, skriva rubriktext och sedan gömma texten med hjälp av CSS. Här är ett exempel på Phark-metoden:

<h1>Phark-metoden</h1>
CSS:
h1 { height: 70px; text-indent: -9000px; background: url(phark.gif) no-repeat; }
Med hjälp av negativ text-indent syns inte texten på skärmen – trots att den egentligen finns där. Bilden syns däremot utmärkt, och sökrobotar ser enbart rubriken som text – precis som om det hade varit en regelrätt textrubrik.

Resultatet av Phark-metoden (och två andra metoder) kan du se här: Exempel: att använda bilder som rubriker

Meta-elementet är missbrukat men bör användas ändå


Meta-elementet har under årens gång blivit missbrukad och idag tar sökmotorerna knappt hänsyn till vad som står i meta-taggarna. Dock är det med det inte sagt att man ska skippa meta-taggar för sina sidor – man ska tvärtom fortsätta använda dem. I princip alla sökmotorer använder det som står i meta-taggarna för att skriva ut information i sökresultatet som visas på sidan. De attribut du främst bör använda är description och keywords:

<meta name="keywords" content="sökmotoroptimering, sökmotor, ranking i sökmotorer" />
<meta name="description" content="Artikel om hur du förbättrar din placering hos sökmotorer med hjälp av sökmotoroptimering" />

Sökmotorer tar idag mest hänsyn till description-attributet men det skadar som sagt inte att användas sig av keywords-attributet också. Något annat att tänka på är att ha en unik beskrivning för varje sida du har – använd alltså inte samma meta-tagg överallt på din sajt.

CSS för layout - separera presentation och struktur


Under årens gång har det varit mycket populärt att använda tabeller för att presentera innehållet på en sajt, det vill säga man har använt tabeller för layout - vilket i grunden är fel. Tabeller har alltid varit ämnade enbart för tabelldata, men har visat sig vara användbara på fel sätt. Att separera presentation och struktur har de senaste åren dock blivit ett allt hetare ämne och fler och fler börjar på allvar överge tabeller helt för CSS när det gäller layout. Med detta vill jag mena att nästlade tabeller som många använder för layout är fel.

Tänk dig själv en layout med säg tre nästlade tabeller (det är inte alls något ovanligt!) och att innehållet finns i en av tabellerna. För sökrobotar blir det troligtvis mycket kod att gå igenom och ibland till och med för mycket kod. Robotarna ser troligtvis att sidans innehåll ligger djupt in i strukturen på sidan och tolkar då att innehållet inte alls är så viktigt. Visst – sökrobotar kan läsa tabeller och innehållet i dem, men när sidor är för komplext uppbyggda tar det stopp. Lösningen för detta är alltså att använda CSS för layout och tabeller för det de är ämnade – tabelldata. Tillsammans med XHTML bildar CSS ett radarpar som är svårslaget.

CSS löser dessutom många uppgifter dagens JavaScripts används till, som till exempel hovring av länkar i menyer. Värt att notera då alla inte har JavaScript aktiverat i sina webbläsare – kanske speciellt inte dem som surfar från PDA:er och mobiler.

Artikeln Web page reconstruction with CSS på Digital Web Magazine visar hur man strukturerar upp en sida på ett bra sätt och hur man använder CSS för layout.

Google är störst!


Google är den sökmotor som är störst. Enligt en undersökning på SearchEngineWatch gjord av Nielsen//Netratings hade Google 47.3% av marknadsandelen i mars 2005. Yahoo var tvåa med en marknadsandel på 20.9%, knappt hälften av Googles. Googles sökresultat bygger på deras rankingsystem PageRank, som i stora drag är en algoritm som räknar ut hur populär din sajt är genom att titta på hur många som länkar till dig. Ju fler som länkar till dig, desto populärare är du och desto högre PageRank får du, vilket leder till bättre sökresultat för din sajt.

Förutom PageRank spelar användningen av h1-h6-rubriker och fet text stor roll, tillsammans med regelbunden användning av nyckelord – precis som hos många andra sökmotorer. Att anpassa sin sajt efter Google är alltså ett steg i rätt riktning och man når direkt den största målgruppen för Internetsökningar.

Google har två tjänster för annonsering; Google AdWords för sponsrade länkar i sökresultat och Google AdSense för sponsrade länkar på din egen sajt. AdWords-tjänsten kostar per klick du får från din sponsrade länk, medan AdSense gör att du själv kan tjäna pengar genom att visa relevanta annonser på din sajt. Läs mer om tjänsterna här: Googles annonsprogram.

Google Information for Webmasters ger dig mer information om hur du ska anpassa din sajt efter Google.

Läs mer om sökmotoroptimering


SearchEngineWatch är en gigantisk resurs med mycket matnyttigt.

I artikeln Search engine statistics beskrivs lite närmre vad som är viktigast hos olika sökmotorer för att rankas högre.

Roger Johansson på 456 Berea Street har skrivit en mycket bra artikel om grunderna i sökmotoroptimering: Basics of search engine optimisation.

Fler resurser:

Slutord


Kom ihåg att det absolut bästa tipset gällande sökmotoroptimering och att din sajt över huvud taget ska bli populär är bra innehåll och regelbundna uppdateringar. Har du en sajt med tilltalande innehåll och som dessutom separerar presentation från struktur har du kommit långt.