Jag bloggar numera på http://blog.dileno.com ».

Bättre skärpa i suddiga foton med Photoshop CS

en artikel av Martin S., publicerad den 10 maj 2005
Bland det jobbigaste när man fotar är att komma hem och se att ett foto som annars skulle vara jättebra är oskarpt. Jag har sedan jag skaffade min första digitalkamera letat efter bra sätt att korrigera oskarpa foton på och använder nu två metoder som fungerar förvånansvärt bra.

Oskarp mask


Den första metoden är att applicera filtret oskarp mask på sitt foto. Öppna fotot du vill korrigera, välj sedan Filter -> Skärpa -> Oskarp mask (Filter -> Sharpen -> Unsharp mask). Där får du fram en dialogruta där du ser tre olika mätare du kan experimentera med för att få en bättre skärpa i fotot. Ett tips är att kryssa i rutan ”Förhandsvisa” (Preview) så att du ser hur det färdiga resultatet blir.

Oskarp mask i Photoshop CS

Mängd (Amount) bestämmer hur mycket skärpa man vill ha i fotot. Man kan reglera kontrasten mellan ljusa och mörka partier i fotot för att få en bättre skärpa.

Radie (Radius) bestämmer hur många pixlar i de områden i fotot där mörkt möter ljust som ska påverkas. Ett tips är att sparsamt ange högre värden då man i mörkare foton får vita partier i fotot.

Tröskelvärde (Treshold) bestämmer hur stor skillnad det måste vara mellan mörka och ljusa delar i bilden för att dessa delar ska påverkas.

När du är nöjd med dina inställningar är det enbart att klicka på OK.

Högpass-filtret


Den andra metoden är att använda sig av filtret Högpass kombinerat med olika lagerlägen.
  1. Öppna ditt foto, se till att lagerpaletten är öppen (om inte så tryck bara på F7).
  2. Högerklicka på lagret i lagerpaletten och välj duplicera lager. Döp det nya lagret till något passande.
  3. Applicera filtret Högpass (High Pass) som finns under Filter -> Annat -> Högpass (Filters -> Other -> High Pass). Välj ett värde som passar. 3-6% brukar bli bra.
  4. I lagerpaletten väljer du ditt duplicerade lager och ändrar lagerläget från Normal till ”Mjukt ljus” (Soft light), ”Hårt ljus” (Hard Light) eller något annat alternativ som passar bättre till just din bild.

Resultat


Resultatet av ovanstående metoder kan du se nedan. Jämför fotot före (till vänster) och fotot efter (till höger) att Högpass-filtret har applicerats.

Jämför foton

Dessa två metoder fungerar nästan alltid. Även om du har ett foto du tycker är bra - applicera gärna något av dessa filter så ska du se att bilden blir ännu bättre. Expermimentera dig fram och upptäck vad som passar dig bäst!